Sznurki bawełniane Polski producent!

London Line Full of colour

Dakota Line Bestseller

Regulamin warsztatów

 1. Organizatorem warsztatów jest IMPCOM Agnieszka Kunik, NIP: 8461545003 (zwanym dalej „Organizator”)
 2. Warsztaty odbywają się w Foks Krzycka 83c/1c, Wrocław.
 3. Przedmiotem warsztatów jest nauka danej umiejętności wyszczególnionej w opisie danego wydarzenia.
 4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto jest określona przy opisie każdego wydarzenia.
 5. Warunkiem odbycia się warsztatów jest zapisanie się minimalnej liczby uczestników – 6 osób. W przypadku odwołania warsztatu wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odwołania warsztatów.
 6. Maksymalna liczba uczestników na poszczególne wydarzenie – 12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wg pkt.9.
 7. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, które się zapisały i dokonały płatności w postaci zaliczki lub całej kwoty.
 8. Na każde warsztaty obowiązuje odrębna rejestracja. Ogłoszenia warsztatów są publikowane poprzez zdefiniowanie wydarzenia na stronie http://www.facebook.com/pg/AKWoolDreams/events/?ref=page_internal
 9. Zgłoszenia:
  1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji miejsca wysyłając e-mail do Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o warsztatach, których dotyczy zgłoszenie.
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Organizatora należy uiścić opłatę za udział w warsztatach najpóźniej dwa dni przed danym wydarzeniem.
  3. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślne przyjęcie na warsztaty, nie później jednak niż trzy dni przed ich rozpoczęciem. Wówczas opłata za warsztaty zostanie w całości zwrócona. W przeciwnym wypadku, kwota nie ulega zwrotowi.
 10. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z realizacją wydarzenia oraz w celach komunikacji z Organizatorem. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na fotografiach dla potrzeb promocyjnych Organizatora oraz Foks Wrocław.
 12. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu.
 13. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędny do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.
 14. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatów (w tym terminu i miejsca ich przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Uczestników o odwołaniu lub zmianach pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.
 15. Produkty tworzone przez Uczestnika podczas warsztatów są jego własnością.
 16. Na terenie Foks Wrocław Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.
 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.
 18. Na terenie Foks Wrocław Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń personelu Foks w zakresie użytkowania obiektu.
 19. Udział uczestnika w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.